РЕМОНТ НА БАНЯ ООД – предпочитаната структура с девет дипломи на континента