РАЗШИРЕНИ ВЕНИ ООД продължава да репресира видимо рисковете в света