ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА ООД – добър похват да вложите вашите средства