Най-атрактивните продукти са на пародонтоза лечение ООД