– особености и превъзходство пред останалите вериги