LAMINAM ООД инвестира да снижава с много проблемите в света