АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ – отличителни белези и превес пред всички останали